is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 )

GEL YKHEID, FR THE ID, BROEDERSCHAP.

Dingsdag den 6 November 1798.

HET VIERDE JAAR DER BATAAFSCHÈ VR\ÏIiIO.

P R JE S I D £.

De Burger Reprsefentant

J. S. Wentholt.

Tegenwoordig de Burgers Repra?fentanten.

W. C. de Crane. U. J. Huber. J. B. Auffmörth.

E. M. van Beymd; H C. de Leeuw.

F. Covers.

J. F. Baesten. JD, Hoitsma. K. Hovens. A. 3 Zubli. jV. van Foreest. C. van Lennep. P, Linthorst.

C. Horen.

G. J. G. Bacot.

J. Busch.

J. Bannier.

J. van F edenburcli.

ABSENT.

Met Permisfie;

ff. Quesnei.

J. Ondorp.

3. C. Druman.

3. Thomas.

3. H. Siccama.

ü. Hooft, Gbz.

D. iformer.

Wegens Ziekte. M. Siderius.

De Preefident aanvaart zyn Pr^fidium.

33e Decreeten op Saturdag den 3 deezer genomen, zyn geleezen en gerefumeerd, gelyk ook gereiumeerd en gearresteerd zyn de Depêches daar uit refülteerende.

G Is