is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

420 aa NOVEMBER 1798.

Is geVezpn een Extract uit het Register der befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 19 November laatstleden* daarby inzendende vier No* njinatièn, ten einde ter vervulling van even zo veeie vacatuuree in het Committé van Rechtsoeffening der Stad Vurmcrende; het Comiité van Juftitie van de Banne van Ransdorp-, h, t Collegie yan Leenmantien van de BailHuage van Nieuwbergen, en de Hooge Vierjchaar van Oud en Zuyd Beyerland door deeze Vergaderieg uit elke der vier respectivc Nominatiën een Lid worde gekozen , zynde dat befluit van den volgenden inhoud:

„ De Stembriefjens der Leden opgehaald zynde „ tot het reduceeren der vier Nominatiën, ieder r, van vier Perfoonen , door het Committé van

Rechtsoeffening der Stad Purmerende; door het „ Committé van Juftitie van de Banne van Rans„ dcrp; door Leenmannen van de Bailliuagie van

Nieuwbergen, — en door de Leden van de Hooge „ Vütfchaar van Oud- en Zuid - Beyerland per , s i srives ingezonden, en op den 12 en 15 deer lopende Maand ter deezer Kamer gelezen, „ in de Notulen van die dagen geïnfereerd, en

tot heden gehouden in advis, tot op agt Per-

foor en , ten einde op deeze vier tweetallen j, vier Perfoonen door de Tweede Kamer worden „ benoemd ter vervulling der by gemelde Recht„ banken exteerende vier vacatuures, is, volgens „ het Rapport der Commisfie op he,den benoemd „ tot openen der Stembiljetten, en tot het opne„ men der Stemmen gebleeken, dat, volgens de „ meerderheid van ftemmen op de vier twee „ tallen voornoemd geplaatst zullen worden, en

j? wel