Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ui s* JANUARY i7gp;

zonjJe ?*.?■ e\verlleru»ng hunner Goederen uitfpreekl zo dat, jnd.en het Uitvoerend Bewind hier om rent ini ïJ"-f ,VfZ°f had' hetzelve "aar eenvoud g n ar d" tetelf Se?W ?£ Staats-geling hafeondS vrSd Tf ' Jnd0Ch d'f, V3B Wreff*' hadden niet ge-

ïtrtrnlM 4r"™U M d,es wegens met zodanige Pasfen vertrokken waren, in de termen van Emigratie rieten — fPrak vap zelf ^ maar omgekeerd ofdlïn]E„ aZ met zo anige Pasfen vertrokken waren, n den ^An;6

j-i^uipij, £.n pra mer in een vasten raa^i t»r uan- r

SdiL voo^;e,^g V3n V9S "^^eekene^eï nofu tifn„iS ^- FftaDde?S Va,° het wweezen Stadhouderlvk Beituur reets een zeer kennelyk bewys ligt voor de grondhe^ der reden waarop deeze Kamer geweigfrd neett het op deeze door de Staatsregeling jjnSï.

hefd on^ f/aatsregeling geeft eene vereisehte hoedanig

ken zyn , zonder onderfcheid en eer het vermoeden ni" tot eentge zekerheid gebrag: is ,' verklaard? ™ toneïiJ den 35 Amcftl te vallen, en dien volgens hunne Goderen en Bez.nm.gen gelaste te fequeftreeren, oflcSS,

^eiyKtieïd duer verklaarmg ze ve wordt prtenH j

dc zn\ks vervelens, te kunnen, doen Myken " • Urn nu verder tot het ondersoek van de wede-Wcin,

««f «I fm* fe»m in de cerj>e pj8acg j}^ -^^"g

dg

Sluiten