Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *? )

GÈLYKHEÏD, VRTHEID, BROEDERSCHAP, Vrydag den 3 Mey 1799. HET VYFDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYMEID

P R JE S I D E.

De Burger RepraJfentant

C. van Lennef.

Tegenwoordig deBurgers Repraafentanten.

P. Linthorst.

J. van Vredenburch.

J. S. Wentholt.

JJ. van Andel.

X). Hoitsma.

II. Quesnel.

Z). C. de Leeuw.

P M. Pertat

W. C> de Crane.

J Bannier.

U. J. Huber.

E. M. van Beyma.

C Floren.

3. B. Auffmorth.

K. Hovens.

3. Busch.

N. van Foreest.

D. Wormer.

3-. Ondorp.

F. Govers.

G. J. G. Batot. 3. C. Druman. M. Siderius.

ABSENT. Met Permisfie.' 3. Tomas. 3. F Baesten. D. Hooft, Grz. A. Zubli. ff. G. Welsman.

Wegens Ziektes J. H. Siccama.

D

e Decreetea, op Woensdag den 1 Mey ge^ nomen , zyn geleezen en gerefumeerd, gelyk ook gerefumeerd en gearrefteerd zyn de Depêche* daar uit refulteerende.

e is

Sluiten