Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 MEY 1799.

353

tevens een affchrift v?n hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfte Kamer.

ïs voor de derdemaal geleezen een Extract uit het Register der befluiten van de Eer He Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Vo'ks, van den 3 Mei- laatstleden, waar van de eerfte leezing, op den 8 Mei laatstleden, en de tweede leezing op den ir daaraanvolgende, zyn gefchied, houdende het befluit dier Kamer, op de Requeste van B. van Eeten, verzoekende Brieven van Creatie als Notaris.

Welk befluit in de Notulen van den 8 Mei laatstleden, is geïnfereerd:

Waarop gedelibereerd zynde is, agtervolgens het 32. Art. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld bef uit, en verandert hetzelve in een J)ecreet.

En zal dit bekrachtigd Bejluit, ingevolge Art. (Ja. der Staatsregeling, met de Requeste onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewini, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfle Kamer.

Ts voor de derdemaal geleezen een Extract uit het Register der bef uiten van de eer/te Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 3 Mei laatstleden, waar van da eerfle leezing, op den 8 Mei laatstleden, en de tweede leezing od den 11 daaraanvolgende, z\ n gefchied, houdei de het befluit dier Kaner, op de Reqoe.-te van //. Wins, verdoekende Brij ven van venia ataiis in communi forma.

Bb z Welk

Sluiten