Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 i JUNY 1799

„ Een tweede Lieutenantby de Compagniën Jagers „ <>p het gewoon Traftement. „ Ei n Sergeant en twee Corporaals by alle de Com„ pa^niën Infanterie.

„ Twee Sergeanten , vier Corporaals en twee Hal „ veniaanblazers by de Compagniën Jagers.

En voorts een Bombardier, en een Corporaal „ by de Compagniën Artillerie, alle op de gewoo„ ne Tractementen.

„ En eindelyk dat de Trattementen van natemelde „ posten, in diervoege daarby omfchreeve, tot eene „ meerdere evenrediging van belooning aan de daar„ aan verknogte werkzaamheden, zullen worden ver„ hoogd:

Als by de Infanterie.

„ De Chirurg. Majs. van/i204-io- oop/i502- 3-1

„ — Onder Chirurg.— 500-14-11— 711-15-0

„ — Quartiermeest. — 803- 0-0— 1001- 9-6 „ — Corpor. Fourier

„ der Grenadiers — 164- 5- o —• 255-10-0 „ — Corpor. Fourier

„ der Fufeliers — 146'- 0-0— 237- 5-0

By de Jagers.

„ De Chirurg. Maj. van ƒ120410- o op ƒ1502- 3-0 S} — Onder Chirurg.— 500-14 11— 711-15-0 „ — Quarciermeest. — 803- o- o— iooi- 9-6 „ — Stafs Halvemaan-

„ blazers van . . 164- 5-0— 073-15-0 „ — Corpor. Four. — 164- 5- e— «55-10 o

By

Sluiten