is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 JULY 1799. 115

i zal moeten doen registreeren. ter Secretarye van „ het Gemeente Beftuur, waaronder de Landen, l, op welke hy vryheid tot Jagen, Vogelen of Vis„ fchen bekomen heeft, gelegen zyn; en die „ Confent-brieven, als hy daar van gebruik zal „ willen maakeu by zich moeten hebben , op ï> verbeurte van eene boete van 2.5 guldens, ten be„ hoeven als boven, voor ieder reize, als gemand ., zal bevonden worden, zonder zyne Confent„ brieven by zich te hebben, of die te hebben laten

registreeren, te hebben gejaagt,' gevogelt of ge„ vischt; welke Registratie jaarlyks zal moeten wo| „ den vernieuwd, en voor welke telkens, ten bel, hoeven van den Secretaris , zal worden betaald \', zes ftuivcrs voor ieder gegeven Confent, zonder

onderfcheid of het op een of meer Briefjens ge-

fchreeven ftaat.

Art> g*

"„ Dat ten opzichte van de Gronden of Landen, „ welke tot nicmands particulieren eigendom, maar

tot de domeinen, of gemeene Goederen van het „ Bataaffehe Volk, of aan Burgers van zekere „ Plaatfen of Gemeentens, het zy gczamentlyk, „ of afzonderlyk behooren ; en welke niet verhuurd " „ of verpagt zyn , zo als ongecultiveerde en fterile „Gronden, Heiden, Duinen, Mocrasfen, Ge„ mecntens Gronden, Markten en anderen, van „ welke bénaaming ook meer; als mfede van de

Visfcheryen in de Gemeene Rivieren, Mciren ' en Wateren tot de voorfchreeven Domeinen

behoorende, provifioneel en tot daar omtrent „ door het Vertegenwoordigend Lichaam nader s, zal zyn voorzien, al dat geene zal blyven ftand H >, bflu.-