Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 AUGUSTUS 1799- *3? Welk befluitm de Notulen, van i Ang^h^t^^gSSereerd zynde, is, aetervolgens h/3?!.Z.ftifc ^n het Reglement B. der

fluit <n verandert hetzelve in een uecreet. . fiWkn al Sc bekrachtigd fcjta*» ingevolge Art. ég, der Staatsregeling, onverwyld worden gezonden aaa het Ufwoerwd Anripfe en tevens een affchrift van hetzelve in bthooilyke forma aan de Eerfte Ka. mer.

Ts voor de derde maal geleezen een Extract uit he Register der befluiten van de Eerfte Kamer van he Ver egenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volk, van den 25 July laatstleden, waarvan dj Se^eezing, op 'den / Augustus laatstleden, en Se tweedeffing, op den 6 daaraanvolgende, zyn fefchied, houdende het befluit dier Kamer op de Requeste van C. van de Werken, verzocht hebbenrieGeadmitteerd te worden, ten einde een Slytery fangB eren Snnen den Ambachte van Gelkenes en SS? QT^nl Achterland en Feulwyk, te mooen oprichten en excrceeren.

Welkbefluit in de Notulen, van den I Augustus laatstleden, is geïnfereerd: 8 Waa op gedelibereerd zynde, is, agtervolgens het 32. Art! Lit. e. van hec Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd.- .

De ï&«dé Kamer bekrachtigt het voorgefteld befuit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal die bekraentigd befluit, ingevolge Art. 6> der Staatsregeling, met de Requeste onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend hemnd, en

Sluiten