is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 AUGUSTUS 1799- 4**

tievan alle prohibitive Wetten, welke tegen " derzelver voorgenomen Huwelyk zouden kun;53 ne5^ oblieeren, te peimitteeren om hetzelve te

" kUzSn7eltEÏS deezes, met by voeding van de voornoemde Requeste en llylaagen, in on-

" zïnali, worden gezonden aan het Utvoerend Be-

* I7nd om daar aan de noodige executie te geven.

M En zal dit Befluit, overeenkomftig den 6o. Art. der Staatsregeling, ter bdtrachtiging Wof-

" den gezonden aan de Tweede Kamer, met en

J Senevens de voornoemde Misfive en Requeste

„ in origi.,ali"

En daar de drie leezingen by de Eerfte Kamer blvken te zyn gefchied, is de tweede leezing neez r aukke/ by deeze Vergadering bepaald, op Saturdag den 17 Augustus eerstkomenden.

De Pr-sfïdent heeft de Vergadering gefcheiden en geadjourneerd, tot morgen op den middag..