Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49i )

ÓELYKHE1D, VRTHEID* BROEDERSCHAP Saturdag den 17 Augustus 1799.

HET VYFDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID

P R jE S I D E.

De Burger Reprcefer.tant

3. C. Druman.

Tegenwoordig deBurgers Reprcefencanten.

L J. Vitringa. )

S. yan Hoogftraten.

D. Hoitsma.

3. Cramer.

J. S. iVentholt.

EL van Andel.

ff. Quesnel.

W. C. de Crane»

F. Govers.

M. Siderius.

Adr. Ploos yan Amflel.

J. van Rees.

N. van Foreest.

J .Lublink, de Jonge. J. Tomas. P. Linthorst. C Fioren. H. Ho gewal.

C. van Lennep, J. Busch.

ABSENT.

Met Permisfie..

y. A Krieger. K. Hovens. G. J. G. Bacot. B. Storm.

D. C. de Leeuw.

Wegens Ziekte. B. Ten Pok

13e Decreeten,op gisteren genomen* zyn gerefum'eerd, en gearrefteerd.

Mm Is

Sluiten