is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|x« 18 OCTOBER 1799.

ti ter vervulling der in gemelde Collegie exteerendê ,, vacatures. a*b qat ydisew

„ Is, volgens hec rapport der Commisfie, op he-

den benoemd, toe het operien der Scembillietten en „ tot het opneemen dtr Stemmen gebleken, dac vol-

gens de meerderheid van Stemmen, op de twee „ tweetallen voornoemd geplaatst zullen worden , „ gelyk gefchied by deezen, en wel op de eerfte no„ minacie de Burgers: / *

Mr. Pieter de Jonge en )h qc*

Jan van Dalen. i^qiiin

„ En op de cweede de Burgers: nhO nab

: Pïeter Corns de Lange en

Willem van Dullemer, fenior.

„ En zullen deeze cwee cweecallen , by Extract „ deezes, ten voorzegden einde, worden gezonden

aan de Tweede Kamer, mee en benevens copie van ,, de voornoemde Misfive.

Waarop de Vergadering de electie van twee Leden in gemeld Collegie, uit voorn. Nominatiën , heefc bepaald op aanftaande Dingsdag den 22. October. * t-iL , - (jjL

Volgens de orde van den dag, zyn de twede leezingen van, de volgende bejluiten van de Eerjle Kamer gefchied:

1. Van het befluit ven den ïo. October Iaarstleden, houdende verbod van den uitvoer van oud en nieuw Touwwerk, en oud en nieuw Vischwant. si»w

2. Van het befluit van den ïo. October laatstleden, op de Requeste van A. de Ronde, becrchkelvk hec confinemer.t van den Innocenten J. van Hu-asj'en*.

3. Van