is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 4*1 )

GELTLHEID, F R T H E ID, BROEDERSCHAP.

Frydag den 85. October 1799. Het vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

PRjESIDE

De Burger Repraïfentant

M. Siderius.

Tegenwoordig de Burgers Repraïfentancen

J. C. Druman.

Adr. Ploos van Amflel.

D. C. de Leeuw.

P. Linthorst.

S. van Hoogflraten

H. Quesnel.

J. S. Wenthilt.

J. Busch.

K. Hovens.

J. Lublink, de Jonge.

W. C. de Crane.

H. van Andel.

J. H. Siccama. J. Tomas. J. Cramer D. Hoitsma. PL Hoogewal N. van Foreest. C. van Lennep. L. J. Vitringa. J. A. Krieger. G. J. G. Bacot.

B. Storm. F. Govers.

Abfent

Met permisfie.

C. Floren. J. van Rees. B. Ten Pol.

De Decreeten , op gisteren genomen, zyn gerefunieer d, en gearrefteerd.

Dd ïs