Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4«4 sp OCTOBER i/op»

|§ aan hec voornoemd Uitvoerend Bewind, toe inM formatie. avoQ n«v

„ Zullende dit befluit, voor zo veel de voorlz. ö authorifatie betreft, overeenkomftig het 60. Art. „ der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden ge* m zonden aan de Tweede Kamer, roet en benevens „ voorfz. Misfive en Requeste, in originali.

En daar de drie leezingen by de Eerfte Kamer. blyken te zyn gefchied, is de tweede leezing deezer Stukken by deeze Vergadering bepaald op Vrydag den i. November eerstkomenden.

Volgens de Orde van den dag, zyn de tweede ledzing van de volgende Befluiten van de Eerfte Kamer gefchied:

t. Van hec Befluit van den 18 October laatstleden , op de Requeste van de Municipaliteit van Baerle Nasfau, om prolongatie, wegens het invorderen van Lasten. b ncv ta-f ncV .{>

— «xwm-tchvu. .li hbv we-jupa^i qo ,nab3l

2. Van het befluit van den 18. Oclober laatstle» den , op de Requeste van de Municipaliteit van Oirfchot; betrekkelyk het ontvangen van eene op de Gemeene Middelen geremitteerde fomme. o , nabal

3. Van het befluit van den 18. October laatstleden , op eene Misfive van Armmeesters van Kralingen, om authorifatie tot het geven van een uitzet ?an E, Auerbach. .nabnamooij^iaa ladmSv

4. Van het beftuit van den 22. October lartst-

jeden . nouderde net accordeeren van een toeiage

ten

Sluiten