is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So 6 NOVEMBER 1799,

Waarop de Vergadering de electie van e.cn lid in gemeide Hove uit voornoemde Norsinatie heeft bepaald op aanftaande Saturdag den 9. November.

Is geleez-m een Extract uit het Register der befiuit n van de Eerfle Kamer vutt het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 4. N vember laars:ieden, waarby dezelve aan deeze Karn, r inzet d eene romiparie van twee perfoonen, ten ci .de daar uit door deeze Kamer ter vervulling van een vacature , in het Committé van Crimineele en Civiele Justitie van de Watergraafsmeer, een Lid worde verkoren.

Zynde dat bejluit van den volgenden inhoud:

„ De Stembriefjes der Leden opgehaald zynde tot „ he reduceeren cLr Nominatie van vier perfoonen , ,, door de Municipaliteit, tevens zynde het Commit,, té van Crimineele en Civiele Justitie van de hFater,, graafsmecr, den 1. deezer ter Vergadcrnge inge„ zonden, in de Notulen van dien dag geïnfereerd, „ en tot heden gehouden in advis, tot op twee per,, foonen, ten einde uit dat tweetal één perfoon door n de Tweede Kamer werde benoemd , ter vervulling

der in gemelde Reciubank exteerende vacature; „ is volgens hei rapport der Commisfie op heden bes, noemd tot het openen der Stembiliietten, cn tot „ ha opnemen der fternmen gebiteken, dat volgens

de meerderheid van ftemmen op het tweetal voor„ noeme, geplaatst zullen worden, gelyk gefchied „ by deezen:

P Cocnraad Meyer. „ De Burgers: i en

y Laurem Laarhoven.

„ 'En