is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ï° 26 november i799.

Tweede Kamer bekrachtig het voor*e!lelA' fluit, en verandert hetzelve in een Deer et aI™* dK b^^gd be/7uit, ihgeyalge Art. 6g der S^tsregeJmg, met de RequW onv wvld

Zuilende Extract van dit Decreet worden jrczon-

•^jacioiq èrioa bi3oLioot>fisg biow rnad- n£J3 yd-iBfiW: naieaanboiq larf joï, najlasw t3s riL'v JaVï nsb ïöov 9?i Is voor de derde maal geleezen een 8&WftS vit het Raster der Be,Uuitenlan de E r}e Kamrval

éfectke TeelZ H' "S™1? ^'^^en ,. waarvan teeajte leezmg, op den ig en de leezing

JSSSS!?-Van den ^-November 11., ft Waarop.gedelibereerd ,ynde. fa, agtervolgens het 32. Art- Ju e. van het Regleraens B. der S-aats-eenng, gedecreteerd: ^ffii«l • De Tweede- Kamer bekrachtizt het vocr.eficld beduit.enmdert hetzelve « Decreet *j fce «rfrtdö bekragtigd 'ft-Ag^ Sfëèvèfe Art 60 der ^tsregehng, onverwyld worden gunden a§

het-