Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( x )

Te phatfen tegen over blatlz. 25. in de Decreeten vajij de Tweede Kamer, van den 3, December 1799.

Tabelle A, STAAT ^ Sterkte, Formatie > voet

van Betaling en Equipeering» van de Nationaale Reguliere Troupén der Bataaffche Republiek.

daags. 'sjaars.

2 Lieüt. Generaals . * . . f 24 13 3 / 9ooo r3 7 ƒ 18001 6 14

4 Generaal Majors . . . • 16 8 X4 6°oi 19 6 lJ_ _f

ƒ 42009 4 6

De Staf van een Lieutenant Generaal zal beltaan in

1 tl. Col. Adjudant Generaal ..ƒ9 6 6 / 3401 6 14

1 Capitein Adjoint . . . . 6 11 9 a4Qi o 5

1 Capt. Aide de Camp . . ... 6 11 9 a4oi o 5

1 Secretaris ..... 360 1204 10 o

4 Total . ' . . . .... / 9407 17 8

2 Staven . /. 2

5 Total • • ƒ l88i5 15 o

Die van een Generaal Major in

I Capt. Aide de Camp . . . f 6 11 9 f 2401 o 5

1 Secretaris ; ' i . , 360 1204 10 o

2 Total . . . . . ... ƒ 3605 10 5

4 Staven . . . . . • • - _ Z-

"~8~Total • • ,|;i4422

Sluiten