Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i$ APRIL 18oo.

4?5

bende permisfie, om de belasting op de Srook-ketels, als mede de weekelykfche Contributie op de Graanen alleen ce bepaalen van den nu afgeloopen eerften Auguftus.

Welk befluic in de Notulen van den 17 April 1.1. is geinfereerd.

Waarop gedelibereerd zynde, is heczelve gehouden in advis, en gefield in handen van eene'Perfoneele Commisfie, beftaande uic de Burgers Reprafencancen van Rees, Hoitsma en Bacot, mee verzoek van de Vergadering omcrenc hetzelve van haare conlideracien en advis ce dienen.

Zullende Extracl van die Deereer, mee het voorfz. Befluic, en de daar coe behoorende ftukken, worden gezonden aan den Burger Reprsfencant van Rees, om te ftrekken toe informatie.

By ïefumtie gedelibereerd zynde over het Rapporc van den Burger Reprsefencanc Krieger, en verdere Gecommtiteerden, ten examen van een befluit van de Eerste Kamer, van den 7 Maart 1.1., houdende een Reglement of Ordonnantie, waar naar de Goud» en Zilverfmeeden zich zullen hebben ce gedragen.

Is heczelve gehouden in advis tot aanftaanden Donderdag den 1 Mey.

Waarna de Praïfident de Vergadering fcheidt, en adjourneert tot morgen voor den middag een elf uuten.

Sluiten