is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS MEY 1800. 437

Landen, ten einde der Vergadering daarop wederom te die-en van confideratien en advis.

Uwe Commisfie aan deezen last zullende voldoen, moe* de vryherSemin, van alvoorens haare confideratien £n Uh^ ioortedraKea, tot verftaad der zaake, korte-

lyVat £rSS?&*r , by een voorig befluit van den sc February deezes jaars, heeft voorgefteld te verbieden, in deeerfte plaats, " dat ecmge vreemde Hanng in deeze Republiek zoude mogen mgebragt, ofbinner. dezelve gehavend, gewasichen , opgeho-gd of \ overgepakt worden, maar dat dezelve ongeroerd I; wederom uit dit Gemenebest zoude moctea worden uitgevoerd m die zelfde fust, waarin «toertejLan' de was ingevoerd, op verbeurte van den Haring, en „ zodanige verdere poenaliteiten, als daar by zyn bepaald.

„ Ten tweeden , dat eenige zogenaamde Panharing op

de Zuiderzee, of elders gevangen, zoude mogen " worden gekaakt, of tot Pekelhar ng in potten, ton, " S;S fust gelegd, insgelyks op verbeurte

SS den Haring , en verdere boeten, daarby mede

voorgefteld.

Ten derden, dat niemand eenige Schepen of Bnifen ter Haringvaart zoude mogen uitrusten, en n " Se zenden, dan voorzien van al e zodanige. dog" menten door Commisfarisfen tot de Groote Vis" Serve uitgegeven wordende, als by de Wetten, " in h« voormalig Gewest Holland in gebjnik, be" naald zyn , ten dien efFecte, dat alle Haring, aan. " feb^t wordende door Schepen, welke va- ge" me'de" documenten niet zouden zyn voorzien, als l'9 vreemde Haring zoude worden aangemerkt, enz.

Eindefyk ten vierden, om het Uitvoennd Bewind der BatVaffcne Republiek te authorifeeren, ten einde, li de verelschte fchikkingen te maken voor de^ert " Gerrit Croll en andere, dat zy hunne honderd Vaat je zogenaamden Zuiderzeefchen öariflg W H^J