Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 MEY 1800. 515

1798 gearresteerd geweest, met authorifatie op , het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek ,

om daar van de norlige aanfchryving te doen „ de, Commisfie van Onderzoek in den derden

Ring van het Departement den Dommel.

,, En zal Extract deezes, met by voeging van

voorfz. Requeste en Bylage in originali, wor„ den gezonden aan het Uitvoerend Bewind der „ Bataaifche Republiek, om hier aan de nodige „ executie te geven.

„ En gelyk Extract aan Commisfarisfen tot de „ Nationaale Rekening, tot informatie.

,, Zullende dit befluit, overeenkomftig Art. 60. „ der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden ge,, zonden aan de 'Iweede Kamer, met en b^ne„ vens voorfz. Misfive en Requeste, in originali.

En daar de drie leezingen by de Eerfte Kamer blyken te zyn gefchied, is de tweede leezinp ueezer ftukken by deeze Vergadering bepaald opDingsdag den ao Mey eerstkomende.

Volgens de orde van den dag zyn de tweede leezingen van de volgende Befluiten der Eerfle Kamer gefchied.

i». Van het befluit van den 9 Mey laatstleden, houdende een ampliatie van het 15 Art. van het 6 Hoofddeel van het Reglement voor de Gewapends Burgermagt. en

2. Van het befluit van den 9 Mey laatstleden, op de Requeste van J. T. Muller en J. H. Polhaus, om continuatie van penfioen.

En

Sluiten