Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iT JUNY i3os

öen 23 M?y laatstleden, hou lende eenige AmpUatfen en Altentien in hec Decreec van den % Nov n ' er JWedéh ten opzichte van het generaal Arme„ Be. ftuur, is goedgevonden hetzelve BJuü, andermaf»

fefem^

^n confideratiën fn K' S * ^

,men J?5 d,S- Lede" Vcrzo& fci"nen *es dagen der

ZnlJende Extracl V3n dit Decreet met het boveno-emdd bejtut en de daartoe gehoorende Stukken worSnSt 8andenBUfger R—t^

De Burger Reprsfentant ^, en verdere bDecreet van den 14. Juny laatstleden, öJJS ï! d/y^de teden Vte" e*a™" van een van de

A^W van hec Vertegenwoordigend I ;cfmm V^deh.^Juny laatstleden, hTuderideeSS^^^

ZuT^ T JU<h'tie °ver her voo™% Gewest ƒ&W, om by provifiê de Jurisdictie te aanvoer. *o ,„ het Civile 3,s Crimineel, over, en om rïCI K foonen, welke zy„ Ingezetenen van de CoS *an deezen Staat , e„ die zich hier te Lande be. fioden , hebben tf^bragt het navolgend Rnppjr/f

BURGERS VERTEGENWOORDIGERS 1 «iw.!, „.po„...,, bdie^raiK Ztkcrt bcpaaliugen, «»,».

Sluiten