is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$a6 ?i JULY 1820,

,jj den, en het aanvaarden van eenig Bedryf of ja Trafiek.

*-„.?.' ,

,, Sub No. ei , het Decreet van 15 Dec 1798, s, betrek'.yk het exerceeren van Neèringen, Am,,' bacncen enz. tot expiratie en arrpliatie van de L Publicatie van 5 October 17^8»

%, Sub No. ia, het Decreet van 20 December „ ï7ö8;, concerneerende den vryen uitvoer van s, Staal.

Sub No. 13 , het Decreet van 22 December 33 1758 , tot voorkoming van fkiikeryen by den jj," vryen doorvoer van Impost fubjecte Goede^ ren.

Suh No. 14, het Decreet van 15 January H 1790, omtrent de betaaling der Gewestelyke 59 Belastingen, als omtrent de Judicature der «i Contravenceurs.

Sub No. 15, het Decreet van 26 January sa *799> betreklyk hec rondlopen van vreemde >• Kooplieden.

Sub No. 17, het Decreet van 20 Feb. 1799, ,, houdende last aan het' Uitvoerend Bewind der „ Bataaffche Republiek, tot weder in werking 'v brengen van de Beleenbank te Amjïerdam.

„ Sub No. 18 , het Decreet van 23 Maart 1799, isj houdende verbod wegens het vorderen van -9? proeven of onkosten van Ambacht, Neering of X Fabriek doende Ingezetenen.

sa