is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

4 OCTOBER 1800.

„ en anders door middel der gewoone loting en „ aflosfing , zullende deeze EfFcclen daadlyk na de mortificatie moeten worden verbrand.

37-

Dat de Convertle der Recepisfen, gefprooten uit „ de heffingen van 30 November 1798 en 29 Oc

tober 1799, zal moeten afgeloopen zyn uuerlyk „ op ubimo November 1800, en dat alle Recepis„ fcn die uiterlyk op ultimo September 1800 ter

converfie, met fpecificatie der combinatie niet

aangegeven zullen zyn , in de eerfte loting welke „ in 1 800 moet gefchieden , en hier na zal worden „ bepaald, niet zullen worden begreepen, maar wel. „ in de tweede loting daaraanvolgende, in 1801.

' 38.

„ Dat voor deeze reize met den 7 Maart 1S01 een aanvang zal worden gemaakt met de betaaling „ der Intresfen tot den 1 October 1S00, vervallen op „ de Recepisfen der geheele Negotiatie, by anticipatie gearrefleerd den 30 November 1798 en 29 October 1799» op de verfchillende Comptoiren der w Ontvangers, mits dat dezelve Recepisfen zyn voor„ zien met het vernietigings teken, en tegen over„ gifte derzelve, en dat mee de eerfle betaaling der „ Interesfen van de Negotiatie van 1H00 een aanvang „ zal worden gemaakt in 1801, op zodanigen dag als „ nader zal worden bekend gemaakt.

39-

„ Dat vervolgens jaarEks met de betaaling van „ den Intrest deezer beide Netotiatien op alle'sLands „ Comptoiren za! worden aangevangen üp 1 Odober, „ en zu.ks op Coupons, welke, offchoon dan noc;

„ niet