Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 545 )

GELYKHE1D. VRY HEID» BROEDERSCHAP.

-38 i 'mi e] -:.: , Ut

Dingsdag den 25 November i3oo. ,

HET ZESDE JAAR DER BATAAFSCHE' VRYHEID.

PR^SIDE, De Burger Reprafentant K. Havens.

Tegenwoordig de Burgers, Repnefentanten. M. Siderius. J' H. Siccama. jfb. van Haeften. H. Quesnel. E Abbring. J. Busch.

Adr., Bloos van Am/tel. G. J. G. bacot, M. C. van Hall. N van Forest. 3 N. van Eys. D. Hoitsma. S. van Hoogstraten. B. Storm.

j J. Lublink de 3onge.

F. de Kanter.

3. Cramer.

B. M. Pertat. F. Govers.

H. van Andel.

L. 3. Vitringa.

P. L. van de Kasteele.

ABSENT.

Met permisfie.

3. C. Druman.

E. A. Daendels.

D- Hooft van Vreeland.

H. Hoogewal.

P. Linthorst.

Wegens ziekte.

C. van Lennep.

De Decreeten , op Saturdag den üa Nov. 1. 1. genomen, zyn refumeerd en gearrefteerd.

LI

li

Sluiten