Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55o 25 NOVEMBER 1800.

, gekomen, met alle de gevolgen van dien, en ' cle daarop gevolgde cn tegen den Suppliant des" weeën ( van Officiewegen ) ondernomeneprocedures te aboleeren en teniet te doen; zullende I' daar'van ten zroen behoeve de nodige brieven van abolitie in optimd formd worden gedepecbeerd. . - ,

„ En zal Extract deezes, met byvoeging van de voorfchreeve Requeste er. Bvlage, in originali, worden gezonden asn het Uitvoerend Bewind der 7, Bataaffche Republiek, om nier aan de nodige „ execurie te geven.

, Zullende dit bejluit overeenkomftig het 60 Art. der Staatsregeling;, ter fanctie worden gezonden '1 aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, met en benevens voorfz. Misfive en Requeste, tn ort„ ginali"

En daar de drie leezingen by de Eerfte Kamer blvken te zyn gefchied, is de tweede Jeedng van dit befuit by deeze Vergadering bepaald op Vryd;g den 28 November eerstkomende.

Volgens de orde van den dag zyn de tweede lerzingen van de vozende Be/luiten der Eerfte Kamer gefchied:

1 Van het befuit van den 18 November laatstleden, op de Kequeste J. Upma C. S., om vervallen verklaaring van een Octroy aan Armenvoogden van Holwerd verleend.

» Van het bejluit van den 18 November laatst-

le-

Sluiten