Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

Men flexie zich eens eene zaak te* bedragen van £5^7 - daar in tomen onvermydbaar

t. Citatie voor den Vreden-Rechter.

2. Relaas.

3. Acte van Renvooy.

4. Request aan de Burgerlyke Rechtbank.

5. Appointement.

6. Relaas.

7- Infmuatie om Copy te hebben.

ö. iJ.to waarby die geleverd word. En

9. Procuratie ad Lites.

Zie daar deeze zaak zo verre gebragt, dat de. zelve flegts even aanhangig is,%n i' g.2 diend. - Voor elk nu van deeze negen Hukken is volgen» de Ordonnantie noodig een Zegel van />Ó en maakt gevolgiyk reeds de Summa van/W -1 \V aar moet du nu in de Procesfen, die veele' Tudicieele Acten in zich bevatten, naar toe?

R. Onder de Judiciëele Acten word ook verkeerdelyk gebragt

A. Attestatiën.

J.I?.!t,zy" f,en Judiciëele Hukken, maar extra-lu. dicieele Hukken — die gaan meestal over Faiten maar met over Sommen. Een Notaris, die een Attestatie pasfeerd, kan byna nooit weeten in een zaak , van hoe groote Somme de Attestatie gebruikt zal worden. , ö

B. Proclamatie van Verkoop 6y Executie : Deeze zyn by de nieuwe mannier van Procedeeren

afgefchaft, waarby de onwillige Verkoopingen met de wil,gen zo veel mogelyk zyn gelyk gelleld , waarom ook het laatste gedeelte van §. 47. vervalt.

S. Men behoord dus een wezenlyk onderfcheid te rnaaken tuslchen Acten en Aften in het Judiciëele • Aften van gewigt moeten zekerlyk een Zegel hebben, geevenredjgd aan het belang Her zaak maar geringe Acten, b. v. IflOuuatiëB, Sommatië'n enz.

ver-

Sluiten