Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 DECEMBER 1800;

%99

3. Van het bejluit vtn den 9 Decera'er laatstleden, op de Requeste van C. Go djch alk; waarby het Uitvoerend Bewind word geauthorifeerd, to: hec maaken van een verandering in het Formulier der Brieven van Creatie als Notaris.

4. Van het befluit van den 9 December laatstleden, op de Requeste van B. Lengkeek, om Brieven van Venia JEtatis.

5. Van het befluit van den.9 December laatstleden, op de Requeste van L. Lengkeek, om Brieven vvan Venia JEtatis.

6. Van het befluit van den 9 December laatstleden,-relatif het verrichtte van het Uitvoerend Bewind, over de infchryving in de Stemregisters, en houdende feepaalingen tot hec vergeven van Ambten.

7. Van het befluit van den 9 December laatstleden, op de Requeste van K. Borger en B. Efoogierp; nOm ichadevergoeding wegens gedaane verfchocten.

S. Van het befluit van den 9 December laatstleden , op de Requesrs van G. Schrapenborg; om remis van Pachtpenningen.

9. Van het befluit van den 9 December laatstleden , op de Requeste van B. Bladergroen, Hutsvrouw van P. J. Courrech; om uitbetaaling van Traétemenx van haar Man.

10, Tan het befluit van den 9 December laatstleden , op de Requeste vin //• VerheEouw\ om autho-

ü b arifa-

Sluiten