Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 AANDEREDE.

Reeds fchcmert door de duistre wolken,

Een onweêrftaanbaar hemellicht;

Verlichting breekt het juk der volken.

Leert 's menfchen recht en 's menfchen pligt. Laat alle waereldfche Tijrannen Tot 's menfchen onheil zamenfpannen,

Reeds gloort de dag van vreugden aan!

God, zal verdrukten recht verfchaffen : 1

De braaven loonen fnoodaarts ftraflèiu

Een worm kan die zijn God weérftaan?

o Rede! o gij Godsdienst! beiden

Ziet ge u op aard wéér aangebeên. Ach! mogt gij nimmer van ons fcheiden,

Dan fmaaken we alle zaligheên. Blijft onverdeeld in Batoos oorden; Boeit hand aan hand, met liefde koorden;

Sticht hier uw Tempel van geluk; Strooit overal een milden zegen. —. Dan fnellen u de volken tegen,

En de aarde wordt verlost van 't juk.

D. S. G. V.

Sluiten