Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verhandeling over de drieërleie zekerlijk volgends zijne natunr verPligt, alt00s fjiehjk te handelen; voorts de inding val ^ze mereld, ^ redeverm b^ fteeds Inet« gel..ken ^ ^ *

Ijke van zl]mn Schepper ^ J 8

eeven. ^ -1 hiervan in 't vervolg op z^en f br-d-eriger moeten fpreeken, PJZ deeze verphgdngen, naar de Wezensbepaalingen van den mensch afgeleid, waarvan geen ftervehng zich kan ontdoen, de onvervreemdbaare rechten van den mensch op vastte gronden -betoogen. Thands zal ik mij daarmtde nie opbonden, om van deeze den mensch, naar Z1Jlle Wezensbepaalingen natuurlijk aangeboorenephgten jegens zich zeiven, jegens aderen n jegens God een beredeneerd Ontwerp « u, geachte Leezers! mede te deelen. , Ik f maar V001' het tegenwoordige als in t voorbijgaan kortelijk erinneren, dat deeze dneerleie pligten, „it de K ^ .

onveranderlijk Wezen van den mensch, vloeiende meerdere duidelijkheidshalve van elkandeon erfchenien worden, doch dezelve zijn e hter ,o naauw met malkanderen verknogt.dat deeene bmten de anderen niet beftaan ^ want w.e redelijk leeft, moet ook gezellen godza^gleeven; en wie gezellig wil :iin,mo"

de

Sluiten