Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Mengelwerk, behelzende Nieuwe Ontdekkingen

2) Over de Lofwaardige poogingen van de Maatfchappij tot redding van Drenkelingen te Amfterdam,

Onder die Maatfchappijen, welke zich vcrdienfïeliik bii her

boeken der Menschheid zullen van deze navolginSdteVMaS

ven, door te fehrabben, wederom door" kunsthulpe a ren te Hen. In het ,te Stukje dezer Maatfchappij da eer ,ng zal worden mtgegeeren 00 beklaagt zij zich. over der verteer enJde..onkuna« °er genen, welke dikwerf bij h t utde 111 ft water gevallen Perfoonen, regen Wd4 zijn. Doch toont tevens aan, dat onder 348 Drenkelingen dte er van 1-93-1796. te Amfterdam in he■ wate^gèraXn o' Perfoonen door ecne fpoedige en wel ^g^^f^^ ^Deeze volgende Tabellen kunnen tot nadere opheldering 3£

iJ^T^u"? cIoorI,be,n,lP der kmm behouden, en waar voor hunne redders met Praennen door de Maatfchappij zijn beloond'

ln Te Amfterdam Elders in de veree- In 't geheel, gered. nijtde gewesten. 1/93 '3 --6 . . . ,0

]%i =3 ,7 . .:: ll

'/Va 24 . . ■ *

«?* jt_. . : : : ; • ; : «°

91 92 184

Drenkelingen te Amfterdam alleen. , Gered- Ongered. In't geheel.

•P ; •.: : : '4 : : : : : 8 : : : : £ 3* ; : ; : : Ji : ; : : : 5 : : : : |

92 =36 "^s"

On-

O) Z>/r z,v, if, rfao B achten .. hH

overbodig om dl, on., toegezonden Jierig,, tot eere van onze Natie, tier eea piaats te geevcn.

Sluiten