Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAUWERKRANS

OM DE HOOFDEN VAN NEDERLANDSCH DAPPERE HELDEN, ,

ter gelegenheid van de overwinning, door het hollandsche eskaderonder den

SCHOUT BY NACHT,

ZOU T M <JL JST,

Bekaaid op dat der Engelfchen onder den Admiraal,

JP M JKT JE

Op den 5den der Maand Augustus: 1781,

gevlochten door

EErAlECHTEN PATRIOT en VRYHEIDLIEVENDEN BURGER.

Te U T R ECHT, ByDAVID BAARS, Boekverkooper op het Oude Kerkhof.

PORT. M 11.

Sluiten