Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

VIERDE ZANG.

V an al de dwaasheón van dit leven, Is zeker deez' de kleenfle niet: Dat in het vorftelijk gebied, De Zoon den Vader nac moet ftreeven: Men koos den laetsten om zijn deugd, jjij ftervt, zijn zoon, ontbloot van gaevcn, En in eene onervaren jeugd,

Zal die ten Rijksthroon op, en in de Staetzorg {hevea? ó Jae; hij klimt op s'vaders throon: En erft van hem de goude kroon.

Ook deugden? dat 's een vraeg, waer van wij 't beste höopen, Genoeg is 't: hij regeert, en krijgt bij erfregt iet, Dat door geen afkomst, maer door deugden, was te koopen. Is deeze dwaesheid dan de grootste dwaesheid niet?

Of is 't een eigendom, de volken te regeeren? Zo fpreekt een flaev, gebukt voor magtige Opperheeren,

C3

Het

Sluiten