Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODS BELO^TË

VAN VERHOOGDE

HEERLIJKHEI Dj

ËN ZIJNE tOEZSGGING van

VREDE

aan den tweeden, of laats te n

TEMPEL.1

Vsorgefield in eene Leerrede, en toegepast op de nieuwgebouwde

RÖOMSCH-CATHOLIJKE KERK, j

genaamd

HET VR Ë D E-DU IFJ È,

te A ms te ld am.

Ter gelegenheid van derzelver plechtige Inwijingè^ ép den 8 December 179Ó.

door

II. F, HÈKKINGH»

Koomsch Priester en Pastoor in de Kerk de Liefde jhuiten de Raampoort te Amfteldam,

AMSTELDA

Èij P. van B ü U R E Nj

Boekverkooper op 't Schaapenpleirti wdccscvi;

PORT. M 8S/ 82

Sluiten