Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI. Boer. HISTORIE. 353

ner Duitfche Staaten naliet, en Jan, den verkooren Bisfchop van Luik. Nog hadt zy hem vier Dogters gebaard; Katharina, die met twee Hertogen van Gelder, Margareet, die met Jan, Hertog van Bourgondie, gehuwd was geweest: en twee Joannas, van welken de eene, ook Ida genoemd, Albrecht, Hertog van Oostenryk, de andere den Koning van Boheeme, tot eenen man hadt (V). By Margareet van Kleeve, zyne tweede Vrouw, die hem overleefde, hadt hy geene Kinderen. Men wil, dat hy haar, in 't jaar 1394» eert treflyk Huis, by Haarlem, heeft doen ftigten (V), welk, naar haar, 'at Huis te Kleef geheeten, en alwaar zy zig, na zynen dood, doorgaans, opgehouden zou hebben. Voorts, liet Hertog Albrecht nog verfcheiden'' natuurlyke Zoonen na, onder anderen, Willem, die de eerfte Heer van Schagen geweest is, en de Zype, voor de eerfte reize, bedykt, en tot land gemaakt heeft (w~).

De Godsvrugt, befcheidenheid en regtvaardigheid van Hertoge Albrecht wordt, in fom mige fchriften, hoog geroemd. Doch als men op zyne bedryven agt geeft, fchynt hy groot gebrek aan kloekmoedigheid gehad te hebben. Naauwlyks een' Veldtogt van gewigt heeft hy, geduurende zyne lange Regeeringe, bygewoond. 't Beleg van Delft en van eenige Sloten zyn zyne voornaamfte Krygsbedryven, geweest. Den Oorlog tegen de Friezen zou

hy»

O) Magn. Chron. Belg. p. 322. (_v) ScrivbriuS Graaven, bl. 387.

(w) Joann. a Leydis libr. XXXI. Cap, 64. Libr, XXXII.

Cap.

III. Deel. Z

Albrecht.

Aart van

Hertoge Albrechtji

Sluiten