is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Derde deel, beginnende met de regeeringe van graave Floris den V. in't jaar 1256; en eindigende, in't jaar 1442, onder de regeeringe van hertoge Filips van Bourgondie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. Boek. HISTORIE. 435

Dit is de voornaamfte. inhoud van deezen merkwaardigen Zoen, die uit agtentwintig Leden beftondt, en, van wederzyde, plegtiglyk, op de Heilige Evangeliën, bezwooren; doch door Jan van Beijeren wel haast gefchonden werdt.

De Steden Dordrecht en Rotterdam, en de Dorpen van het Baljuwfchap van Zuidholland werden, federt, kwyt gefcholden, of vry verklaard van den eed, dien zy Jan van Brabant en Vrouwe Jakoba gedaan hadden ^ of fchuldig waren geweest te doen; en kreegen bevel, om Jan van Beijeren, die zig, van toen af, fchreef Zoon van Henegouwen, van Holland en van Zeeland(V), voor hunnen wettigen Heer te houden (V). Ook vindt men, dat hy, niet lang hierna, als Ruwaard en Oir of Erfgenaam, in veele Steden, werdc aangenomen (w).

Wanneer men in aanmerking neemt, we7ke groote voordeden Jan van Beijeren by deezen Zoen bedong; kan men niet nalaaten zig , te verwonderen , over het gedrag van den Graave van Charolois, die hem dezelven toewees. De zaaken van Vrouwe Jakoba (tonden nog gantsch niet wanhoopig. De meeste Hollandfche Steden hielden haare zyde nog; En fchoon Dordrecht en Rotterdam haaren Oom in handen gevallen waren, fcheen men te hebben konnen voldoen, met hem 't bewind over deeze Steden af te ftaan , zonder

dat

i O) Handv. Van Amft. bl. ig, 20. Handv. van Weesi) enz* bh 5. . Cv) Zie den Riicf by Balen bl. 52=.

Magü. Chron. fielg. g 365- Veldenaar bl, u&<

Ee 2

Jakoba* 1419.

Aanmef. ringen orer deesenZoe-»»