is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Derde deel, beginnende met de regeeringe van graave Floris den V. in't jaar 1256; en eindigende, in't jaar 1442, onder de regeeringe van hertoge Filips van Bourgondie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. Boek. HISTORIE. 437

alwaar een gevaarlyke tweedragt ontftaan was tusfchen de Édelen en de Gemeente (j),. tot het ftillen van welke, hunne tegenwoordigheid vereischt werdt. Jan van Beijeren hadt, naar alle waarfchynlykheid, deeze tweedragt helpen aanftooken: alzo, in het dartiende Artikel van den Zoen, bedongen was, dat hy zig met de Regeeringe van Brabant niet zou bemoeijen; welk beding noodeloos fcheen, zo hy zig, te vooren, niet te diep in de Brabantfche zaaken geileken hadt. Het vertrek des Hertogs en der Hertoginne gaf hem nu gelegenheid, om zig, ook in Holland, meer gezags aan te maatigen, dan hem toegedaan was. De Kabbeljaauwfchen, aan welken hy zyne verheffing te danken hadt, moesten bei loond worden. Doch hiertoe was minder gelegenheid, wanneer de Ampten, gelyk bedongen was, door hem en den Hertog en Hertoginne, in 't gemeen, begeven werden. Hy verftoutte zig, derhalve, om zyne vrienden, hier en daar, op eigen gezag, met Ampten te voorzien (z), en zelfs, in fommige Steden, onder anderen te Amfterdam (V), buitens tyds, de gantfche Regeering te veranderen. De andere Steden, die hem nog niet tot Ruwaard aangenomen hadden, vreesden, dagelyks , voor diergelyke veranderingen, en poogden bekwaame middelen uit te vinden, om zig daar tegen te dekken. De Stad Leiden, alwaar de Burggraaf Filips van Wasfenaar, een der voornaamfte Hoekfchen,

1

(y) Meyerus ad annum 1420. £z ) Magn. Chron. Belg- />. 3f>3. (_a j Regeer. Lyst op jaar 14.19.-

Ee 3

Jaïcoba., 1410.

aan, dan ïem by 3en Zoen svas afg&s [taan.