is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Derde deel, beginnende met de regeeringe van graave Floris den V. in't jaar 1256; en eindigende, in't jaar 1442, onder de regeeringe van hertoge Filips van Bourgondie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 VADERLANDSCHE -XII. Boe».

JWkoba. 1419.

1

Utrecht en A'mers foort raaken in Oor'og met hem.

't hoog bewind hadt, (loot, omtrent deezen tyd, een Verbond van onderlinge befcherming met de Steden Utrecht en Amersfoort (b), die thans ook, met reden, op Jan van Beijeren gefloord waren.

Zy hadden, gelyk wy gezien hebben, Vrouwe Jakoba Ysfelftein en Gorinchem helpen winnen, en waren , hierdoor , vyanden geWorden van Hertoge Jan van Beijeren. Doch kort na het treffen van den Zoen, tusfchen' hem en den Hertog en Hertoginne van Brabant, waren zy, insgelyks, met hem verzoend geworden (c). De open' brieven, door hem hiervan verleend, zyn nog voorhanden (V), 2n, op den eerden van Grasmaand des jaars 14:9, gegeven. Doch deeze Vrede werdt, Itórt' hierna, gefchonden. Eenige Knegten' des Heeren van Egmond hielden de Koopivaaren der Utrechtfchen en Amersfoorderen,' re Krimpen op de Lek, en elders in Holland aan. Ook werdt hun handel langs de Zuiderzee bekommerd. Zy vervoegden zig wel terftond aan Hertoge Jan van Beijeren, om vergoeding der geleeden' fchade; doch hier kwam niet van. Zelfs vernamen zy , kort üierra, dat hy, met Hertoge Reinoud van Gelder, een Verbond gemaakt hadt, om in 't Stigt te vallen; de Steden Amersfoort en Vlontfoort in te neemen, en te deelen, en iy 't openva'len des Bisdoms, een' Bisfchop laar bunnen zin te doen kiezen. Utrecht en Amersfoort vervoegden zig, vervolgens, om

ÖVn

<b~) Groete Chron. Divif. XXVIII. Cap. 12. fc) Veldenaar bl. 117.

£<0 rlpud MATTHA?üM Anal. Tem. I1L p. 373,