Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SoS VADERLANDSCHE XIL Boek,*

|akoba. • 1428.

I

1429. 1430.

k

geweest, uit de nalaatenfchap zyner Moeder, Margareet, Dogter van Lodewyk van Male, Graave van Vlaanderen, met welke Hertog Filips, Grootvader van onzen Ruwaard, gehuwd geweest was. Dirk, Graave van Namen, in 't jaar 1429, zonder kinderen overleeden zynde, tradt Hertog Filips ook in 't bezit van dit Graaffchap, welk hy den Graave, reeds by zyn leeven, afgekogt hadt (_k). Doch in 't volgende jaar, viel hem aanzienlyker gebied ten deel, door he,t overlyden van Filips, Hertoge van Brabant, die zynen Broeder Jan, tweeden Egtgenoot van Vrouwe Jakoba , in 't jaar 142,7, was opgevolgd, en nu ftierf, zonder gehuwd geweest te zyn. Naar het Brabantsch Regt, volgens welk het Hertogdom op den naasten Erfgenaam, 't zy vrouw of man, verdierf, oordeelden veelen, dat Margareet, Graavinne Weduwe van Holland, Moeye van den Hertoge van Brabant, hem in 't Hertoglyk bewind behoorde opgevolgd te hebben. Doch de Hertog van Bourgondie Helde zig terftond in 't bezit van 't Hertogdom Brabant (/), met welk het Hertogdom Limburg, reeds voor lang, vereenigd geweest was. Het affterven van Elizabet, Hertoginne van Luxemburg, laatst Weduwe van Hertoge Jan van Beijeren, die, niet lang voor haaren dood, Filips om hulp tegen haare wederfpanniga Onderzaaten verzogt hadt, gaf hem, eenige jaaren hier na (7), ook gelegenheid om zig van

hes

C k") Monstrelet Fol. TI. fol. 41. (O Monstrelet Fol. II. fol, 62,

(/) Ia 't H43«

Sluiten