is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het derde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o BYVOEGSELSem

„ hierom op V en bewife, dat hi doch fal „ moeten doen, ist dat ghi dit geit niet en „ fendt, als voerf. is; dat ic ymmer al te „ node fage, dat kenne onfe heere God 3 „ die V altoes bewaar en moet." Indien 3 zulke brieven (n) , door den Thefaurier van Dorp , afgezonden wierden, zou men 'er zyn zagt charaéter uit kunnen opmaken ; terwyl 'er, teffens, de fïrengheid uit blykt, die, den Steden, by wanbetaaling,wegens den Vorst, over 't hoofd hong.

Bl. 385. r. 12. „ Willem moest de ag„ terftallen der overleden' Hertoginne, met zeventigduizend oude Schilden , eens af, „ betaalen" 't Is, veelligt,hier toe geweest, dat den Steden en het platte Land Van Holland op den 14" van Oogstmaand, gelast wierdt den honderdflen penning hunner goederen , in twee termyncn, op te brengen, zo zy boven honderd Kroonen gegoed waren ; waar toe een ieder, by eede, opgave zyner eigendommen, aan de Geregten, doen moest. De Steden hadden dien last egter, alvoorens, ingewilligd (0).

Bl. 388. Weinig meer, werdt 'er van de Hollandfche zyde, in 't jaar 1411, uitrigt: De reden was een tusfchenkomend beftand, 'tgeen, met Paafchen van 1412, uitging. Maar, tegens dien tyd, verbondt Hertog Willem zig, op 20 Ocl:. 1411, met Adolf, Graave van Kleef, om met den Gelderfchen

Graa-

00 Los papier, liggende in den Blaffaeif, H. S. bl. i. 00 Memoriak B. C. 1408-1410. ƒ«/. 05- Vfo.Ko. 4 en S« */■ 70. No. a. en fol, 75» W». 3«