is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vierde deel, beginnende met het jaar 1443, onder [...] Filips van Bourgondie; en eindigende met de Kameryksche vrede des jaars 1529.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI. Boek. HISTORIE. 441

was eene aanzienlyke Vloot verzameld , met welke de Vorst, op den vier-entwintigften van Bloeimaand, in Zee ftak (p). Hy vondt goed, onderweg, Engeland aan te doen, en landde, binnen twee dagen, te Douvres. Hier bevestigde hy een Verbond, te Brugge, voorheen, met Henrik den VIII. getroffen. Karei en Henrik beloofden eikanderen, Frankryk, voor 't einde van Bloeimaand des jaars 1524, te zullen beoorloogen. Karei verbondt zig, Maria , Dogter yan Engeland, te zullen trouwen, zo dra zy twaalf jaaren bereikt zou hebben. „ Zo de Koning van Engeland, Schotland o-

vermeesteren, of Ierland tot volkomen ge„ hoorzaamheid brengen wilde , en zo de „ Keizer het Hertogdom van Gelder of Fries„ land wilde herwinnen; zo de Schotten En„ geland aanvielen, of zo de Hertog van Gel,, der den Keizer den oorlog aandeedt; in al„ le deeze gevallen , verbonden zig de twee

Vorften, óm eikanderen by te ftaan (?)•" Het Verbond behelsde nog andere punten , die niet tot ons oogmerk behooren. De Keizer vertrok, eerst in Hooimaand, naar Spanje. Eenigen tyd te vooren, was 'er, in Holland, een Plakaat uitgekomen, waarby alle handel met de Schotten of Engelfchen, die de zyde van Frankryk hielden, verbooden werdt 00-

Het Keizerlyk Leger, onder Floris van Eg-? mond, thans Graave van Buuren, en eenige Engelfche benden, onder den Graave

van

fp~) Reigkrsr. II. Deel, bl. 407. <0 Rapin Tom. V. p. 163. fr^ Repen, der i'lak. van Holl. bl. 10.

Ee 5

MahelIÏ,

15221—5

Verbond

met En.' geland gevestigd.