is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het vierde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9o BYLAAGEA.

„ ende Nacommelingen, ende hueren Jufticieren , „ Rechteren ende Officieren, in de Steden ende „ Vryheden voorfz , volcommelic ende vrede„ lick, genyeten ende gebruycken, fonder hem s, lieden te doene, noch gedoogen gedaen te zyn, „ nu, noch in toecommende tyde, eenich letfel,

ongebruyck off moynesfe ter contrarien; want „ het ons alfoe gelieft.

,, In kenneffe van defen, hebben wy onfen fegel

hier an doen hangen. Gegeven in onfe ftede „ van Bruysfele, den XVIIf. dach van Novem-

ber, in 't jaer ons heeren duyfent, vier hon-

dert, feuen ende tnegentich.

(Op de ploye ftondt.) By mynen Heere den „ Eertshertoge, ter relacie yan dfin Rade, en de „ is geteeckent IVuman."

In kenneffe der waerheyt hebben wy, Burghmeefters endeScepenen voorn., den fegel, ten faken dezer Stede, hier an doen hangen; op ten derden Decembris XVc vier ende tseftich. (op de plycque geteekend) VanWerchter. Door deplycque is, aan een dobbele fteerte hangende het zegel ter faake der ftad Vere, in groen was. (In dorfe van defen brief ftaat.)

n 1497.

Oclroy, om te mogen exerceren Hooge Juftitie in de Steden ende Vryheden van Zeelant, onder den Heere van Beueren; namentlyk, buyten tyde van de Hooge Fierfchare, ende mits dat de Confiscatie van goederen ouer de deliSla, geperpetreert hy misdadige, wonende buyten de voorfz. Steden en Vryheden , fullen commen ten j>roufiyte van den Grave.

Vidimus. N. 14."