Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX. Boek: HISTORIE.

Verdrag van Koophandel met Frankryk. XXIX. Verbond van Vrede en Vriendfchap met Schotland. XXX. Dood van Nikolaas Perenot, Heer van Granvelle. Opkomst van zynen Zoon, den Bisfchop van Atrecht.

Willem, Hertog van Kleeve en Gulik, hadt, reeds federt het jaar 1539, zyn Regt op het Hertogdom Gelder en het Graaffchap Zutfen, fchriftelyk, verdedigd, en den Ryksvorften zyne verdediging toegezonden. Hy bouwde dit zyn Regt, niet flegrs op de overeenkomst, in 't jaar 1538, met Hertoge Karei en 'sLands Staaten, getroffen; maar allermeest op zyne afkomst uit Vorllen. die, oudtyds, wettige Heeren van Gelder en Zutfen geweest waren. „ Na 't affterven van „ Reinoud den IV, Hertog van Gelder, ver ,, viel het Hertogdom, zyns oordeels, na,, tuurlykst, op Adolf, Hertog van Berg, „ wiens Grootvader van Vaders zyde een „ Broeder van Willem, Reinouds Vader, ,, geweest was. Ook was Adolf, door Kei ,, zer Sigismond, met het Hertogdom verlyd „ geweest. Doch Arnoud van Egmond. „ wiens Grootmoeder van Moeders zyde eene „ Zuster van Hertoge Reinoud zeiven was ge> ?, weest, was 'er egter meester van geblee„ ven. Adolf, zonder Kinderen oyerlyden„ de , hadt zyne Heerlykheden, en ook „ zyn regt op Gelder en Zutfen nagelaatec aan zyns Broeders Zoon, Gerard, die ook, „ door Keizer Fredrik. met deeze twee Vor9, iteadommen, verlyd geworden was, en '1

? 5 » rfyp

KarelII.

1542.

I.

Karei d«

v.enWil-

lem, lier.

tog van

Gulik,

bewee-

ren

fchriftelyk hu» ïlegt op Gelder en Zutien.

Sluiten