Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zesde deel, beginnende met den aanvang der regeeringe van Filips den Tweeden [...] in't jaar 1555; en eindigende met het ontzet van Leiden, in't jaar 1574.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar