is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zesde deel, beginnende met den aanvang der regeeringe van Filips den Tweeden [...] in't jaar 1555; en eindigende met het ontzet van Leiden, in't jaar 1574.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fitipslll 1559-

54 VADERLANDSCHE XXI. Boek.

mant hunner, naar 't fchynt, het oorfprongkelyke gezien hadt. Men merkt 'er klaarlyk uit, dat de Koning, door 't vertoog der Staaten, in verlegenheid gebragt was, en het niet voor de vuist beantwoorden durfde, om zyne oogmerken niet te zeer te ontdekken. Anders moest hy, op het verzoek der Staaten, om geene vreemdelingen in de Regeeringe te ftellen, niet gezeid hebben, dat de Landvoogdes eene ingeboorne was; want de Stadhouders mogten wel vreemdelingen zyn: maar hy moest hebben getoond, dat hy geene mindere ampten aan vreemdelingen gegeven hadt, of dagt te geeven; doch hier zou hem de Bisfchop van Atrecht in den weg geftaan hebben, die te Befancon in Bourgondie gebooren was (a) : en Gomes Figucroa, Graaf van Feria, dien hy eene plaats in den Raad van Staate hadt toegcdagt, fchoon hy 'er, fedcrt, vermocdeiyk bewoogen door 't vertoog der Staaten, van afgezien heeft (b~). Nu antwoordt hy, blootelyk, dat, uit de aanfteiling der verdere Leden der Regeeringe, zyne vaderlyke zorg voor de Landen bleek; 't welk niet te pas kwam. 't Gene hy, op het verzoek om het vertrek der Spanjaarden, antwoordt, heeft ook weinig om 't lyf; de belofte , om 'er, binnen drie of vier maanden, aan te voldoen, waartóe hy eindelyk komen moest, alleenlyk uitgenomen. Uit zyne aanbieding, om dit KrygSi volk te onderhouden, beipeurt men > hoe

gaar-

{a^ Strada Die. I. libr, IL p. 77, (40 liURGUNO. Libr. I. p. sj, '