Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIV. Boek. HISTORIE. 473

bemagtigden drie fchepen , en haken drie anderen , die aan den grond geraakt waren, in den brand. Adolf van Haamftcde, OnderAdmiraal aan de Spaanfche zyde , viel, by deeze gelegenheid, den Zeeuwen in handen, en werdt op Delft naar den Prins gevoerd, daar hy lang zat. De Spanjaarden , die nu te Antwerpen feest hielden , over de zege , op de Mookerheide hevogten , moesten , zo uitgeftreeken als zy waren , te wapen loopen, en , den fiykerigen dyk langs, aantrekken op de onzen. Men plaatste hen, buitensdyks, in den modder , van waarze wakker vuurden op de Zeeuwen ; doch niet beletten konden, dat deezen , met de genomen' fchepen en veel .buits en gevangenen , naar Walcheren, te rugkeerden (ƒ). Doch hoe zuur de neerlaag te Mook den Hollanderen zou opgebroken hebben, was 'er de muitery der Spanjaarden niet op gevolgd, kan men ïpeuren , aan verfeheiden' aardlagen op Holland , ten deezen tyde , voorgenomen door den Landvoogd , van welken 'er eenigen in 'c werk gefteld en uitgevoerd werden. Baldes zogt Delft , door verrashng, in te krygen : doch de toeleg werdt ontdekt, en de Spanjaards genoodzaakt, onverrigter zaake , aftewyken (g). Eenige'maanden te vooren, hadt Billy, wederom, gepoogd den Slotvoogd van Medenblik te beweegen , tot het overleveren van het Slot en de Stad aan den Koning (hj. Ook eischte Hertog Erik van Brunswyk j by eenen

Brief

Cf) r,or VII. Bock, bl. 16 [495]. (g$ Bok. VII. Boek, bl. 42 [532> C'0 Vil. Boek, bl. 14 [493$,

GëS

FilipsIII

Annflngen der Spanjaarden,

op Delft,

Medenbiik.enandere Plaatfen.

Sluiten