Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FiupsIII

-li74'

Woudri- i chem, i Leerdam . cn Aspe- i ren ingenomen, t I c t i 1

e

ï

Che- ] vreaux c gtflagen in Water- A land. Ü

zi

XXVIII.

Toerus- d ting te , water in .n Spanje. ïf

di vv

i

tl

474 VADERLANDS CHE XXIV. Boek.

Brief van den zevenden van Zomermaand , Hoorn en Enkhuizen op. jjoch deeze poogmgen hadden geen gevolg (/)„ Beter haagde cie togt van Chiappin Vitelli, dien Requefens , na 't hallen der muiterye te Antwerpen met eenige Spanjaarden en Zvviders , naar iuidholland gezonden hadt. Bommel en Gorinchem voorby trekkende, viel hy op Wouinchem, belchoot het, en noodzaakte de be:ettmg de plaats te verhaten. Daarna nam iy Leerdam in , by Verdrag, en deedt hier wee Predikanten en den Schoolmeester oplangen (£). Asperen, de zwakfte plaats van e dne, ging, op bloot beiprek, dat de bezeting vryelyk uittrekken mogt, aan hem over • raarna hy naar Brabant te rug keerde (l\ )e Heer van Chevreaux deedt, wat vroeger enen tweeden togt in Waterland , en verleg de bezetting uit de Schans te Upendam )och alzo men Hoorn en Enkhuizen van volk ntledïgd hadt, om Purmerende iterk te bestten , ftiet Chevreaux hier het hoofd , cn et 'er, zo men wil , wel tweeduizend 'man tten (_mj-

De Spaanfchen bleeven egter, onaangezien t verhes te lande, fchier overal meester, en rongen , ten deezen tyde , langs hoe dieper

Holland in. Ter zee, waren, daarentegen , : Hollanders en Zeeuwen de herkften ( « ) ier magt te water meer toe- d.an afnam [

r> Por Vil. Boek, U. l8 rw. ^00X'

j) «on vu. Buik, «. 4i | .-;<-,;.

i'O Hor VII. giek, bl. 41 [531!. >0 Bor VII. Boek, bl. 17 [496].

.«) V,0lius u Horr;u. Epift. CCXXXV. Cüpovi *

Sluiten