Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV. Boek-. HISTORIE. ai

„ Verbond zou zo lang duuren, als de tegen„ woordige oorlog, of zo lang men 't, we„ derzyds, goedvinden zou." 't Was ondertekend, doorvyf Hollandfche Edelen, en door de Gemagtigden der Steden Dordrecht, Delft, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Briele, Schoonhoven, Oude water en Woerden ; door de Gemagtigden van Noordholland en Waterland, en door de Gemagtigden der Zeeuwfche Steden, Middelburg, Zierikzee, Vlisfingen en Veere (g). Men vindt niet, dat die van Leiden getekend hebben; doch wel, dat deeze Stad in 't verbond heeft bewilligd Qi): al 't welk wy hier te liever melden, om dat men, by geenen andere Historiefchryver, onzes^ weetens, aangetekend vindt, dat het werk*der Vereeniging, in dit jaar, reeds zo verre gevorderd was. 't Hadt egter nog zyn vol beilag niet. De Vroedfchappen van Zeeland en Noordholland hadden'er, zo 'tfchynt, nog niet in bewilligd (*'). Ook was men 't nog niet eens, om de gemeene middelen, in beide de Landfchappen, op eenen eenpaarigen voet, te heffen, 't Liep dan aan, tot in Grasmaand des volgenden jaars, eer alles afgedaan werdt.

Midlerwyl, waren de Staaten der twee D« Landfchappen, in Hooimaand, te Dordrecht, asi byeen geweest, om op 't fluk der Regeeringe de tebefluiten. Zeeland, Zierikzee uitgezonderd, gee bewilligde in de gemaalde ontwerpen. Toen werden 'er eenigen gemagtigd, om den Prinfe

O) Refol. Holl. 4 Junv l^r?. tl. sïq. W Refol. Holl. 4 >V m ». 356. li) Zit Rciul. Holl. 10, 21,23 junyi57$, tl. 381,414, 410,

B 3

1575.

Prins

1-

irdt Rering.

Sluiten