Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FilipsIII

_!f75'

De Graaf van Zwartfenburgkomt herwaards , om de Vrede, van 's Keizers ' wece, te bemid- , delen. ,

.

(

i j i

Oranje e waar- ( fchuwt de Staa- ' ten tegen •> eene , valfche Vr«de. *

V

V. V

?!

?:

28 VADERLANDSCHE XXV. Boek:

tusfehen waren de Staaten byeen gekomen. Terwyl zy zaten, verfcheen, op den tweeden van Sprokkelmaand, in hunne Vergadering , Graaf Gunther van Zwart/ènburg, verzeld van Wolf, Graave van Hohenlo en van andere Duitfche Grooten. De Graaf van Zwartfenburg hadt last van Keizer Maximiliaan den [I, om de Vrede te helpen bemiddelen (z). rly en Hohenlo waren elk met eene Zuster les Prinfen van Oranje gehuwd, enfeheenen lus veel op hem te zullen konnen winnen. Ook verdt Zwartfenburg, federt, door hem en de staaten, verzocht, om de Vredehandeling by :e woonen (V). Oranje begreep egter ligteyk, dat hy noch de Landzaaten hunne rekering niet vinden zouden, by de voorwaarlen, die men hun nu nog zou willen gunnen. Dnder de Staaten, waren 'er nogtans, die terk haakten naar de Vrede, en gefchaapen tonden , nadeelige voorwaarden' te zullen nwilligen, liever dan langer te volharden in enen lastigen oorlog. De Prins hieldt, hierin, den vergaderden Staaten voor „ dat de , vrede, in 't gemeen, wel wenfchelyk was, , doch dat zy ook ligtelyk lastiger zyn kon , dan de oorlog zelf, weshalve men geene , vreede zoeken moest, die met Gods eer en met 's Lands vryheden en voorregten, ftreedt, en los en wankelbaar was." Ook ermaande hy de Staaten „, om, geduurende de Vredehandeling, de noodige middelen te vinden en vast te (tellen, om den

„ ooiv

C-'rO Refol. Holl. a Febr. 1-5-5. Mi 45« Bob. VIII, Hoek > blx '.59*1

Có Rcful. Holl. 5 Febr, 1575. }(, 4-,

Sluiten