is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zevende deel, beginnende in't jaar 1574, en eindigende met de dood van Willem den Eersten [...] in't jaar 1584.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fitipsin 1578.

Oor-

fprong van de partyfchap der Malcontenten of Misnoeg,den.

-.t .j

' ;<

t

\

ï

220 VADRRLANDSCHE XXVI. Boek. wendfel, dat liet aan de gemeente verVallen was. Ook hielden zy de gemeene middelen in, die tot 's Lands algemeene ichatkist behoorden, verkogten de gcestelyke goederen en geplonderde Kerklieraaden, en bcttéedden 'tgeld, tot het aanwerven van Krygsvolk en \ verfterken van Gend. De Steden Antwerpen en Brasfel, en de lieer van Aldegonde, van wege den Aartshertoge, den Prins, den Raad van Staate en de algemeene Staaten, kwamen hen, te vergeefs, vermaanen tot rust. Zy voeren voort, Stommelden, alonime in Vlaanderen, de beelden ter Kerken uit, en fleenten den roof naar Gend fY).

De Staaten der WaJfche Gewesten, die, by 't bewilligen in de Gendfche Bevrediging, bedongen hadden, dat zy zeven Hommen in ae algemeene Staaten zouden inbrengen;; te iveeten voor Artois en Henegouwen ieder fcne, voor Rysfel, Douai enörchies, ééne :e lamen, en voor Doornik, het Doornikt che, ValeneïiynenMedieienook ieder ééne ; m 'befpeurende, dat de Gendfche Vrede nerf&is minder gehouden werdt, dan te Gend, har zy gemaakt was, iloegen de handen in ■en, en hielden, insgelvks, de gemeene midlelen m (dj. De Vrouw van Sceegers, Weluwe das Heeren van Glayon, verboodt, aarna, den Hervormden het prediken in haae Heerlykheid : 't welk den Gentenaaren uur deedt vatten, die haar Huis overvie;n en haar gevangen naar Gend fleepten f>).

Toen

fO MstïREN VIIT. Boek.f. 142 ytrC. (v ) Meteïïen VIII. Hoek,f. 142 rerr KO BO» KU. Soek,, bl, fo fow], '