is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zevende deel, beginnende in't jaar 1574, en eindigende met de dood van Willem den Eersten [...] in't jaar 1584.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVIILBoek. HISTORIE. 433

Vlaanderen of Zeeland vertrekken moest, óm den Hertog van Anjou, dien men, toen, vandag tot dag, uit Engeland, te gemoet zag, te ontvangen Qb). Amfterdam bragt nu geene andere zwaarigheid in, dan dat de Stad eerst behoorde afte ftaan van 't Verdrag van Voldoening, in 't jaar 1578, gemaakt; en voor dien afftand, vergenoegd worden, door den Prinfe. Ook wilden dïe Van den Briele den Prins, afzonderlyk, als hooge Overheid der Heerlykheid van Voorne ontvangen ; daar deeze Stad, doof de Edelen en de andere Steden, voor een Lid van Holland, gehouden werdt* De overige Leden ftemden j eenpaariglyk, voor het voltrekken van de Opdragt der hooge Overheid: en Amfterdam befloot 'er, eindelyk, zelf toe, onder beding, dat zulks de Stad niet benadeelen zou, in 't gene zy, wegens het afftaan van haare Voldoening^ te vorderen hadt (c) : waarin de Staaten, zonder egter den Prins, vooraf, gekend te hebben,bewilligden(/). Doch zyneDooflugtigheid, vondt niet geraaden, de Regeering te aanvaarden, zo lang 't verfchil met Amfterdam niet uit dert weg geruimd ware; waarna hy verklaarde, vier maanden te willen toeven, op dat het niet fchynen zou, dat hy op deeze Opdragt gewagt, en daartoe eenige byzondere gelegenheid waargenomen hadt (<?)• De Edelen, Leiden en Ènkhuizen begreepen egter, dat men met de

Op-

(J) Refol. Heil. i July 1581 bh 294.

(v) Refol. Holl. 3, 5, iu July 1581.w. 298, i')0i 304 j *s5f (d) Refol. Holl. 13 Juiy 1581. bh 341. £;) Refol. Holl. 18 'july 1581. bh 354»

VIL Deel. Ee

158a.