is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zevende deel, beginnende in't jaar 1574, en eindigende met de dood van Willem den Eersten [...] in't jaar 1584.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 VADERLANDSCHE XXVIII. Boek.

Eed van en aan den Prinfe. als hoo^e Overheid,afgelegd.

Opdragt voortvaaren moest. Doch de andere Steden fchikten zig, naar 't goedvinden van den Prinfe. Amfterdam bleef'by de voorige verklaaring (ƒ). Men befloot dan, den Prinfe te verzoeken, in de Regeering te willen voortgaan, op den voet, als waarop ze hem, in den jaare 1576, opgedragen was, zonder zig aan den tyd van vier maanden te bepaalen. Zyne Doorlugtigheid bewilligde hierin: en werdt, toen, op den vierentwintigffen van Hooimaand des jaars 1581, de eed gedaan, eerst, door den Prinfe, aan de Gemagtigden der Staaten: daarna, door zes uit de Edelen, en door de Gemagtigden der Steden Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Schiedam; Briele, Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnikendam en Purmerende , aan den Prinfe, alsvertoonendeen hem opgedraagen zynde de hooge Overheid en Regeeringe van het Craaffchap van Holland, Zeeland en Iriesland: welken titel hy, van toen af, gemeemyk (2), in openbaare Plakaaten, gevoerd heeft (g). Ook vind ik, dat hy den Staaten, fomtyds, den naam gaf van onze welbeminden (Ji). De eed werdt, waarfchynlyk op dat het verhandelde te geheimer blyven

zou,

CH Refol, Holl, 19 fuly 1581. V. jjr.

(gj Refol. Holl. 4, 5 Sept. 1581. bl. 459, 461.

C/0 vm. Mcmoriaalb. Ejinst. ƒ. 217 yerf.

(•) Gemeenlyk, zeg ik; want men heeft ook enkele voorbeelden, dr.tde Prins zig, na deezen tyd, nog den titel van Gouverneur of Stadhouder gegeven heeft. Zie Rcfil. HoIl.SUov. 1582. bl.526. 2 Oftob. 1583. bl.39-. 3>oth dit is , veeüigt, om byzondere redenen, gefchied.